بخش نظرسنجی ها

نتایج نظرسنجی

Search in title:
شماره عنوان شروع رأی گیری پایان رأی گیری وضعیت آراء گزینه ها
1 آموزش های فارسی حول چه موضوعاتی را نیاز دارید؟ اکتبر 2, 2016 ژانویه 2, 2019 12 8
2 نرم افزار منتخب شما کدام است ؟ اکتبر 2, 2016 نوامبر 2, 2020 76 7
3 انتخاب شما برای کامپوزیت اکتبر 4, 2016 نوامبر 5, 2018 21 5
4 ادیوس یا پریمیر ؟ اکتبر 20, 2016 نوامبر 21, 2021 7 2
5 بهترین و مناسب ترین موتور رندر ژانویه 6, 2017 فوریه 6, 2033 10 8
6 مناسب ترین برای طراحی کرکتر ژانویه 13, 2017 فوریه 14, 2024 0 3
7 اصلی ترین خصوصیات مجموعه و سایت CinemaVFX ژانویه 16, 2017 فوریه 15, 2029 3 7
8 تست افزونه ژانویه 19, 2017 فوریه 19, 2017 0 2